Offer van aanbidding-Paul Baloche

Niets is vergelijkbaar met Uw liefdevolle licht

In uw nabijheid is geen schaduw

Geen enkel mens zou durven nad’ren voor uw troon

Kunnen bestaan zonder Uw nabijheid

Alleen maar door Uw bloed

En alleen door Uw genade

Heer ik kom

Refrein:

Ik breng een offer van aanbidding aan mijn Heer

Aan U alleen geef ik de allerhoogste eer

U wil ik prijzen want mijn loflied komt U toe

Heer Jezus mijn aanbidding is voor U

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.